Ved din opstart af rengøring er der nogle ting som sker helt automatisk.

  1. Opstart

Ved den første rengøring vil din assistent kontakte dig dagen før og aftale mødetidspunkt.

Ofte vil tidspunktet være mellem 7.30 – 8.00

Denne dag viser du rundt i bopælen, hvis der er husdyr vi skal tage hensyn til gives der også besked herom.

Nøgle og evt. alarmkode leveres til assistenten, der kvitteres på arbejdssedlen.

Nøglen vil i vores system få et nøglenummer, der vil derfor ikke fremgå nogen adresse på nøglen.

  1. Rengøringen

Rengøringen udføres som aftalt. Vi skal lige lære dit hjem at kende, derfor hvis der mod forventning skulle være mangler eller ting vi har overset tag kontakt til assistenten således denne kan efterkomme ønskerne fremover.

  1. Forsikring

Vores assistenter har naturligvis en forsikring i fald af de skulle komme til at ødelægge noget.

Ting med værdi under 3000 Kr., såsom sæbedispenser erstatter vi uden forsikringens indblanding.

  1. Arbejdsseddel

Arbejdssedlen beskriver opgaven i din bopæl. Assistenten har en arbejdsseddel med ud hver gang.

Er der ændringer i din bopæl er det vigtigt at du giver kontoret besked så vi kan rette arbejdssedlen efterfølgende.

  1. Faktura

Vi fakturerer 1 gang pr. måned. Vi fakturerer for en hel måned ad gangen. Derfor kan du opleve at få en faktura før sidste rengøring, men vær opmærksom på at det er til betaling pr. 1 i hver måned.

Vi tilbyder PBS løsning, og forventer at der sker tilmelding til denne service snarligst efter første faktura.

  1. Afbud

Afbud/ændringer sker direkte til assistenten.

Skulle afbuddet komme efter faktura er udsendt, vil den efterfølgende rengøring (i den nye måned) blive udført UDEN beregning.

  1. Afslutning af rengøringsaftale

Ønsker du/I ikke længere at benytte vores service sendes der en mail herom til kontoret.